Svårare få bygglov nära vatten

Det ska bli ännu svårare att få bygga hus nära hav och de större sjöarna i syd- och mellansverige. Det föreslår Naturvårdsverket i en stor utredning om nytt strandskydd som lämnas till miljöministern senare på fredagen.
I Norrland ska det bli lite lättare än nu att få bygga vid vatten, men inte privata hus. Lokala politiker, flera landshövdingar och forskare har argumenterat för att ska bli lättare att få tillstånd att bo precis vid vattnet, året runt eller på semestern i alla fall i de inre delarna av Sverige, och framför allt i Norrland. Det skulle locka fler till glesa trakter, är tanken. Inga bryggor tillåts Enligt dagens utredning bör det i syd- och mellansverige bli mycket svårare att få bygga närmare vatten än 100 meter, det är det som är strandskyddet. Där det är populärt, högt bebyggelsetryck, som det uttrycks, ska det krävas synnerliga skäl istället för som nu bara särskilda, och då kommer inga bryggor och gäststugor vid strandkanten att tillåtas. Lagen till trots gör kommunerna lite som de vill nu, och tillåter för många byggen där strandskyddet borde satt stopp. 4 000 mil havskust Om man räknar med fastland och öar i havet har Sverige cirka 4000 mil havskust. Plus förstås stränder vid alla älvar, åar, bäckar och sjöar, och det går knappt att räkna ut hur mycket det är, enligt SCB. Sedan början av 50-talet har det funnits en strandskyddslag. Sedan mitten av 90-talet skyddar den också djur och växter.