Kinberg Batra: Sverige bör överväga stärkt gränskontroll

2:28 min

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra anser att det kan bli nödvändigt för Sverige att göra som Tyskland och skärpa gränskontrollerna.

I går kom beskedet att Tyskland har infört passkontroller vid gränsen till Österrike med anledning av den stora flyktingströmmen.

– Jag har förståelse för det, för vi har en akut situation i Europa just nu. Och jag tycker att vi behöver överväga liknade åtgärder för svensk del också. Regeringen behöver ha beredskap för det, säger Anna Kinberg Batra.

Varför bör vi överväga sådana åtgärder?

– Som det är nu så meddelar svenska myndigheter att vi har kontroll över situationen. Men den är akut och vi måste kunna hjälpa dem som behöver och då måste vi ha ordning och reda i mottagandet.

Syftet med åtgärden är att hejda inflödet till Tyskland och återgå till en ordnad process, sade den tyske inrikesministern på en presskonferens i går.

Inom Schengenområdet är gränskontrollerna avskaffade och resenärer kan färdas utan pass.

Men om den allmänna ordningen eller nationella säkerheten kräver det, så kan gränskontroller tillfälligt återinföras.

Det gjorde Sverige senast under ett antal timmar i juli 2011, då mot Norge direkt efter massakern på Utöya.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra uppmanar nu statsminister Stefan Löfven att noga följa utvecklingen i EU.

Vad exakt skulle krävas, enligt dig, för att även Sverige inför gränskontroller?

– Om situationen kräver, om det inte går att upprätthålla den ordning och det mottagande vi har, då måste vi vara beredda att överväga sådana här åtgräder även för svensk del. Det handlar om att rädda liv och det handlar om att hela Europa behöver ta ansvar i det här akuta läget.

Hur tänker du dig att gränskontrollerna skulle utformas i så fall? Mellan vilka länder skulle det vara?

– Det måste ju regeringen bedöma i så fall.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt ser i dag ingen anledning att införa personkontroller vid gränserna.

– Jag hoppas att vi hittar lösningar på EU-nivå som innebär att vi tar gemensamt ansvar för flyktingar. Vi tar emot i alla länder. Vi ska ta emot i alla kommuner i Sverige. Vi ska ha en human flyktingpolitik. Det finns en liten risk att det här kommer att bryta ihop, att Schengavtalet och Dublin-avtalet kommer att sättas ur spel. Då kan vi hamna i ett annat läge, och då kan vi få göra andra överväganden. Men vi är inte där i dag, säger han. 

 Vad är det för situation som du ser framför dig som skulle kunna kräva att Sverige skulle återinföra gränskontroller?

– Det skulle vara om det bryter ihop på EU-nivå ifall inte Schengenavtalet och Dublinförordningen fungerar över huvud taget längre. Då måste vi ändå få asylpolitiken att fungera, så att de som verkligen behöver skydd får det, och då kan det hända att det blir lättare med att ha personkontroller under en begränsad period. Men det är ingenting som vi vill ha i dag.