Pengar att spara på pensionsavgifter

1:48 min

Privatanställda tjänstemän riskerar förlora tiotusentals kronor årligen i sänkt pension till följd av onödigt höga pensionsavgifter till försäkringsbolagen.

Totalt handlar det om över sju miljarder kronor under kommande tio åren som försvinner till bolagen och i utebliven avkastning ifall inte pengarna flyttas av pensionsspararen. Bakom siffrorna står Collectum.

– Egentligen handlar det om att man upphandlar produkter, och upphandlar man åt många samtidigt kan man få ner priset, säger Collectums pensionsexpert Tomas Carlsson.

– Tre gånger har ITP upphandlats: 2007, 2010 och 2013, när det gäller fondförsäkringar. Och det har resulterat i att avgifterna ungefär halverats jämfört med vad man får betala på marknaden i dag.

Det här handlar alltså om privatanställda tjänstemän och hur försäkringsbolagens avgifter för att förvalta deras pensionskapital påverkar hur snabbt eller långsamt pengarna växer i olika fondförsäkringar.

För att få del av de lägre avgifterna som kollektivförhandlats fram mellan bolagen och Collectum, som är en slags knutpunkt för tjänstepensionen ITP, behöver varje privatanställd själv flytta pensionskapitalet. En sådan flytt som ger lägre avgifter kan alltså ha stor betydelse för framtida pensionen.

– För den enskilde individen handlar det om en ökning på ungefär 20 procent av pensionen genom att flytta sina fondpengar från en icke upphandlad produkt, alltså som var före 2007, till dagens upphandlade produkt, säger Tomas Carlsson. 

Men trots att det finns mycket att tjäna på lägre avgifter har inte mer än cirka 15 procent av totalt runt en miljon i den här gruppen pensionssparare, tagit steget och flyttat sitt kapital. Inte minst de något äldre har ofta mycket att vinna på en flytt

--Det är de som har ITPK och som alltså betalat in pengar till fondförsäkringar före 2007. Som har varit med tio-femton år. Där finns det ju hyfsat stora kapital som man då kan flytta och sänka sin avgift med en procent och öka pensionen med 20, säger pensionsexperten Tomas Carlsson