Gotlänningar duktiga på att ingripa vid hjärtstopp

1:18 min

Om du drabbas av ett hjärtstopp hemma så är chansen att överleva 10 procent, sett till hela landet. Men om du får det på Gotland så är chansen nästan 30 procent.

Lars Grahnström som är sjuksköterska på Visby lasarett tror att de högre överlevnadschanserna beror på utbildningsinsatser och gotlänningars snabba agerande till att påbörja hjärt- och lungräddning.

På senare år har det placerats ut fler hjärtstartare på Gotland med målet att det ska finnas en i varje socken. Hittills finns det i 50-60 av socknarna. Men främst finns det hjärtstartare i föreningar, på idrottsanläggningar och företag.

Lars Grahnström berättar att det finns ett hjärtstartarregister som man kan gå in på Internet och söka på. Där kan man se var hjärtstartare finns någonstans. Om ett hjärtstopp inträffar så kan man då snabbare hjälpa till.

Så här gör du hjärt- lungräddning