Skolresultat lidande av mycket nättid

2:36 min

Svenska elever som använder IT mycket har sämre resultat i matematik och läsning. Det visar en ny rapport från OECD:s skolavdelning Pisa.

– Det är de elever som använder IT mycket som har de sämre resultaten. I det sammanhanget är ju särskilt resultatet i matematik viktigt, för där är elever som har rapporterat att de använder IT mycket i matematikundervisningen, också de eleverna som har de lägre resultaten. Där är det ju läraren som har bestämt vilket innehåll det ska vara i undervisningen så frågan stämmer ju verkligen till eftertanke när det gäller hur IT-användningen i skolan görs, säger Anders Fredriksson, biträdande chef för Skolverkets resultatutvärderingsenhet.

Den nya analysen från Pisa handlar om extra frågor som ställdes om datorer och digitala hjälpmedel och hur de användes i skolan 2012. Den kopplar också ihop användningen av IT - eller IKT, Informations och kommunikationsteknik - på olika sätt ihop med elevernas resultat.

Sambanden visar att svenska elever som använde IT lagom mycket, mellan en och 30 minuter om dagen, presterade bäst.

En positiv glimt: När internet användes för skolarbete fanns ett positivt samband med resultatet i digital och traditionell läsning. Men alla andra IT-aktiviteter, som när eleverna chattade, skickade e-post eller gjorde andra saker hade ett samband med försämrade läsresultat.

Svenska elever som använt IT i matematikundervisningen, till exempel ritat grafer och tabeller, nådde sämre resultat än de andra eleverna. Länder som hamnat i topp i Pisa-undersökningarna, som Hongkong/Kina, Taiwan och Sydkorea, använde IT minst av alla länder i sin matematikundervisning.

Enligt OECD:s klassning har Sverige flest extrema internetanvändare av alla länder i undersökningen. Med det avses ungdomar som använder nätet minst sex timmar på fritiden varje vardag. Den gruppen, flest pojkar, har lägst skolresultat och kommer också oftare för sent, skolkar mer och mår sämre än de andra eleverna.

Varför det är så, finns ingen förklaring till. Anders Fredriksson säger att man inte vet vad som är orsak och verkan. Det är inte säkert att den höga datoranvändningen är orsaken till sämre skolresultat.

– Det går inte att säga om IT-användandet är bra eller dåligt, utan det måste alltid kopplas till hur man använder IT i skolan. Ett bra sätt att använda IT i skolan kan lyfta en redan bra undervisning men ett mindre bra sätt att använda it riskerar att ha motsatt verkan, pekar OECD på, säger Anders Fredriksson.