Opinionen i flyktingfrågan

3:06 min

Idag kom den första opinionsmätningen efter det stora skiftet i hur debatten om flyktingar förts i Sverige och Europa. Frågan är om det stora engagemanget under parollen "välkommen flyktingar" också har påverkat svenskarnas syn på partierna, och där är svaret än så länge nej. Det visar en undersökning från Novus Opinion och TV4 - som presenteras nu på morgonen. Samtal med Fredrik Furtenbach, vår politiske kommentator.

Vad ser du för intressant när du läser den här mätningen?

– Det har hänt väldigt lite med partisympatierna. Det finns inga säkra förändringar alls i den här mätningen så man får betrakta det som stiltje när det gäller partipolitik. Man ska ju alltid vara lite försiktig när det gäller resultatet av en mätning, men det ser ju ut som den här debatten, som vi har haft under den akuta flytkingkrisen och med bilden på den drunknade pojken, hittills har betytt mindre för opinionen än vad många svenskar kanske hade föreställt sig med tanke på debatten.

Vad ser du för förklaringar till det?

– Vi har ju en stor grupp människor i Sverige som vill ta emot färre flyktingar, det vet vi av många mätningar. Opinionen har länge blivit allt mindre negativ, men fortfarande är det fler som vill ta emot färre flyktingar än de som vill ta emot fler.

– Sifo kom med en uppmärksammad mätning för någon vecka sedan som visade på snabba förändringar, men även i den var det fortfarande fler som ville ta emot färre flyktingar. Och till detta kommer att folk uppfattat det som att denna fråga blivit allt viktigare, den ligger allt högre på dagordningen. Så länge man har den kombinationen så lär Sverigedemokraterna fortsätta ligga högt som de gör i den här mätningen.

Det här folkliga engagemanget för flyktingar som vi sett, det har ju bara pågått ett par veckor. Vad krävs för att en sådan här intensiv debatt också ska påverka en partipolitisk opinion?

– Det är inte så alldeles lätt att snabbt ändra partisympatier. Flyktingfrågan är ju välkänd och där tror jag många har sin åsikt klar. Ifall man tittar på de årliga mätningar om flyktingopinion som bland annat görs av Göteborgs universitet, så rör sig den kurvan långsamt. Så jag tror att när det händer något i omvärlden upplever nog många att deras åsikter bara bekräftas. 

– Det som hänt i opinionen enligt Göteborgs universitet under de senaste året är att de som vill ha ett generöst mottagande har mobiliserats, de har blivit mer engagerade. Vi har fått en mycket mer splittrad opinion. Så det kan mycket väl vara så att den här utvecklingen bara förstärks nu och vi får en alltmer splittrad opinion när det gäller flyktingar.

Så den här typen av debatt behöver inte förändra åsikter utan förstärker snarare existerande åsikter?

– Ja, så tror jag det ofta är. Sedan tror jag det beror på hur länge det håller på, och vilka slutsatser partierna drar, ifall de börjar röra på sig. Det har vi inte sett slutet på än.