Fladdermöss för miljarder

Insektsätande fladdermöss är värda ungefär 1 miljard dollar per år för världens majsodlare, enligt en studie som BBC rapporterar om idag.

Forskare har i experiment jämfört angrepp av skadeinsekter på majs där det finns fladdermöss, med majsfält där fladdermössen var utestängda. 

I sina räkneövningar kom forskarna fram till att fladermössen äter upp skadeinsekter som annars skulle kostat världens majsodlare 1 miljard dollar.

Förutom att de äter insekter spelare fladdermöss en viktig roll för pollinering och fröspridning för många växter. Men samtidigt är många fladdermöss hotade på grund av deras livsmiljöer försvinner, enligt Bat Specialist Group på Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

http://www.bbc.com/news/science-environment-34246501