Invändningar mot miljardsatsningen på Östrandsfabriken

Naturvårdsverket har flera invändningar mot SCAs kommande miljard investering på Östrandsfabriken i Timrå. Det enligt ett yttrande till Mark- och miljödomstolen

Bland annat vill verket ha mer utredning om en ny kylvattenledning som riskerar att röra upp förorenade fiberbankar samt prövotid för utsläpp till vatten och av svavel.

SCA vill öka produktionen av blekt sulfatmassa, från 430 000 till 900 000 ton