Ekonomi avgör sommarskolans öde

Det är kommunernas ekonomi som avgör om skolelever får en chans att läsa upp sina betyg under sommarlovet om de blivit underkända i något ämne. Det visar en undersökning som Ekot gjort.
Av de 207 kommuner som svarat är det betydligt fler än hälften - 125 stycken - som inte ordnar sommarskola, bland annat med motiveringen att pengarna inte räcker eller att sommarskolan inte anses ge tillräckliga resultat. Kommuner med låg skatt ordnar sommarskola i större utsträckning och intresset är större bland socialdemokratiskt styrda kommuner än bland borgerliga, visar Ekots undersökning.