Malmö/Sverige

Mycket nättid ger sämre skolresulat

3:28 min

Elever som använder mycket Internet i skolan når sämre resultat, det visar en ny Pisa-undersökning.  Enligt Ingegerd Tallberg-Broman, professor i pedagogik vid Malmö högskola, är en av orsakerna att lärarna använder tekniken fel i undervisningen. 

- Skolan har ett stort behov av ökad kompetens att arbeta med digitalisering, med Internet på ett integrerat sätt i skolans arbete, säger Ingegerd Tallberg-Broman.

Det Pisaundersökningen visar är att elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan har sämre resultat i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik.

– Vi kan inte gå åt andra hållet och säga att det inte kan finnas i skolan, säger Ingegerd Tallberg- Broman.

Sara Svanlund lärare på Möllevångsskolan i Malmö och Sabina Bellanius lärare på Kryddgårdsskolan i Malmö är håller med Ingegerd Tallberg-Broman om att det inte är själva användningen av internet som bidrar till att eleverna blir sämre i skolan.

- Tror det handlar mycket om fortbildning och inspiration hur man ska använda tekniken i utbildningen men även att det finns support. Måste finnas en support som kan stödja tekniken också, säger Sara Svanlund.

- Som pedagog måste jag få veta vad syftet är med användningen och hur ska jag använda det, säger Sabina Bellanius.

De båda lärarinnorna menar att det finns flera områden då internet, datorer och surfplattor bland eleverna är viktiga verktyg.

- Vi kan ha digitala och virituella klassrum och redovisningar, men också använda det som stöd och verktyg för de elever som behöver extrastöd.

På Kryddgårdsskolan där Sabina Bellanuis jobbar har man ännu inte börjat använda sig av datorer och surfplattor i undervisningen.

- Vi har inte datorer och surfplattor för vi vill veta hur vi ska använda dem innan vi gör det.

På Möllevångskolan där Sara Svanlund jobbar har man däremot precis börjat jobba med surfplattor.

- Vi har precis köpt in surfplattor och är positiva till dem, men just nu testar vi oss fram.

Har ni fått någon utbildning?

- Det är något som vi efterfrågat. Det hade vi kunnat få mycket mer innan vi började, säger Sara Svanlund.