"Gifterna på Torpön måste bort"

1:39 min

I kväll informeras boende och företagare på Torpön om det cancerframkallande miljögiftet dioxin som hittats på Torpön i Sommen, där det tidigare fanns ett sågverk.

Peter Sterne, som bland annat driver campingplatsen på ön, är en av dem som nu drabbas av upptäckten. Och han hoppas myndigheterna agerar:

– Finns det gifter så ska de bort och man måste se till så det hanteras på ett sätt så ingen far illa av detta, säger han.

Brandsnäs sågverk på Torpön stängde 1960 efter drygt 40 år. För att skydda virket som sågades doppades plankorna i pentaklofenol som innehöll dioxin.

Länsstyrelsen i Östergötland har nu gjort en första undersökning av platsen och situationen bedöms som mycket allvarlig med höga halter dioxin i jord och grundvatten. Nu ska pengar sökas hos Naturvårdsverket för fler provtagningar.

– Sågverk som nu är under luppen - om man tittar på hur många som funnit i Ydre eller i hela Sverige då baxnar man inför den uppgift som länsstyrelsen och andra har. För det måste finnas otroligt mycket i jorden vi inte känner till. Usch, hemskt, säger Peter Sterne.

Ydre kommun har hittills satt upp varningsskyltar i området. Men det går att göra mer, säger Elisabeth Omsäter, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland:

– Man kan ju täcka över tillfälligtvis för att skydda platsen, säger hon.

Hur allvarligt bedömer ni det här?

– Det är ju så allvarligt att vi vill gå vidare så fler undersökningar görs. För det finns risk att det här är en riskabel plats för människor och miljö, säger Elisabeth Omsäter.