Misstanke om allvarliga biverkningar av Gardasil

3:12 min

Det svenska Läkemedelsverket har fått in tre anmälningar om unga kvinnor som misstänks ha fått den ovanliga sjukdomen POTS efter vaccinering mot livmoderhalscancer.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beslutade i juli att utreda om HPV-vaccin som ges mot livmoderhalscancer kan ge allvarliga biverkningar. Nu har de första fallen i Sverige rapporterats. De gäller tre unga kvinnor som misstänks ha fått sjukdomen POTS efter vaccinering med Gardasil. Sjukdomen leder till återkommande svimningar.

– Jag kan sitta i bilen eller vid matbordet. Men det är oftast när jag reser mig som jag svimmar. Eller när jag står upp, säger 16-åriga Linnéa, vars läkare anmält till Läkemedelsverket att hon kan ha fått sin sjukdom efter vaccination med Gardasil. 

Linnéa vaccinerades för tre år sedan. Några månader efter att hon hade fått den sista sprutan sökte hon läkare för att hon börjat svimma. Det kan ske flera gånger om dagen. I våras var hon borta från skolan halva tiden. Hon har ständig huvudvärk, som blir svår efter en svimning. 

– Det är migränliknande. Jag känner mig väldigt ansträngd av allting så jag brukar oftast bara kunna ligga ner. I alla fall i några timmar tills jag mår hyfsat bättre, säger Linnéa. 

Linnéa har nyligen fått diagnosen POTS som man tror är en autoimmun sjukdom. Den ger stark hjärtklappning när man står upp, yrsel och svimningar. 

Sjukdomen är ovanlig, ganska nyupptäckt och inte särskilt känd. I augusti anmälde hjärtläkaren Per-Erik Gustafsson i Gävle att en av hans patienter kan ha fått POTS efter en Gardasil-vaccination. Han kände inte tidigare till kopplingen till Gardasil.

 – Det var egentligen patienten som uppmärksammade mig, för det kom mitt under min semester och när jag kom tillbaka hade patienten sett det här. Och hjälpte mig att läsa på, berättar Per-Erik Gustafsson. 

Sedan i juli utreder den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om det finns en koppling mellan hpv-vaccin och POTS och en annan sjukdom, CRPS, som ger svår smärta. 

Utredningen har begärts av Danmark där man sedan 2013 har sett fler än 100 fall av misstänkta allvarliga biverkningar. Det svenska Läkemedelsverket avvaktar resultaten, de första väntas komma i slutet av det här året. 

EMA anser att vaccinationerna ska fortsätta eftersom nyttan överväger riskerna. I Sverige räknar man med att HPV-vaccin förebygger omkring 100 dödsfall varje år i livmoderhalscancer. Drygt 460 000 svenska kvinnor har hittills vaccinerats. 

I Sverige är det mest HPV-vaccinet Gardasil som används. Det marknadsförs av Sanofi Pasteur. Deras presskontakt Tobias Cassel vill inte medverka i en intervju, men skriver i ett mail till Sveriges Radio att bolaget välkomnar EMA:s undersökning och att ingenting är viktigare för dem än att deras vacciner är säkra. Han skriver också att inget samband mellan HPV-vaccin och POTS samt CRPS hittills har kunnat konstateras. 

POTS är vanligare bland unga kvinnor. Därför kan det vara så att det inte är vaccinet som orsakar sjukdomen, utan att den helt enkelt är vanligare i den grupp som vaccineras. Man kan också få POTS utan att ha blivit vaccinerad alls. 

På svimningsenheten på arytmikliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö arbetar hjärtläkaren Artur Fedorowski. Han är en av få läkare med stor erfarenhet av POTS. Av de över 100 POTS-patienter som svimningsenheten har kontakt med är det enligt honom mellan 20 och 30 procent som har blivit vaccinerade. Det gäller inte bara med Gardasil, utan även med andra vacciner, till exempel mot svininfluensa.

– Vi saknar fortfarande hårda bevis. Det som vi ser är att vissa patienter har blivit utsatta för vaccination och sedan startar sjukdomen, som är objektivt mätbar. De här hjärtrubbningarna och blodtrycksrubbningarna kan man inte fejka på något sätt. Det är inte subjektiva upplevelser, säger Artur Fedorowski.

Fotnot: HPV-vaccin beräknas skydda mot 70 procent av de human papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer och några andra cancerformer. Eftersom vaccinet inte skyddar mot alla typer av humant papillomvirus rekommenderas även de som har vaccinerat sig att gå på regelbundna kontroller.