Handikapporganisationer drabbas

Behov av besparingar inom äldromsorgen i Alveta kommun gör att dom fem handikapp-organisationer som haft en gemensam lokal på servicehuset Rådmannen i centrala Alvesta, tvingas flytta.
Istället erbjuder kommunen en annan lokal utanför centrum. Men den nya samlingslokalen är inte tillräckligt bra. Det säger Ulla-Britt Nillson som är ordförande för Synskadades Riksförbund i Alvesta. Lokalen, som bara är 25 kvadratmeter, är alldeles för liten, säger hon, å dessutom ligger den någon kilometer utanför Alvesta centrum dit det inte går några bussar. Ärendet är nu lämnat till kommunledningen som ska ta beslut i frågan.