Ledande Sverigedemokrater kritiska mot beslut om SDU

1:24 min

Flera ledande Sverigedemokrater står inte bakom beslutet att kapa banden mellan Sverigedemokraterna och ungdomsförbundet SDU, efter förbundskongressen i helgen.

När partistyrelsen fattade beslutet att bryta med sitt ungdomsförbund efter att Jessica Ohlsson valts till ordförande, reserverade sig den tidigare partisekreteraren, numera talmannen Björn Söder och några andra partistyrelseledamöter stödde hans reservation.

- Jag reserverade mig till förmån för mitt tilläggsförslag om hur processen skulle gå till. Jag ansåg att partiledningen skulle kalla den nyvalda förbundsledningen till ett möte för att där diskutera och i så fall där fatta beslut om att klippa banden.

Varför då?

- Dels tycker jag att man ska respektera det beslut som SDU själv fattat dels kalla förbundsledningen till ett möte där man skulle diskutera framtiden och om man ska gå skilda vägar.

Det var i lördags som Jessica Ohlsson med knapp marginal valdes till ny ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Hon stöddes av tidigare ordföranden Gustav Kasselstrand som är utesluten ur partiet och hon vann över Tobias Andersson som stöddes av partiledningen.

Kort efter det beslutade partistyrelsen att bryta med SDU och stänga ner deras hemsida.

Men partistyrelsen var alltså inte enig. Björn Söder som var emot själva tillvägagångssättet säger att han, även om han inte vill säga hur många som stödde hans reservation, inte var ensam om sin kritik.

- Vi var en minoritet, en klar minoritet.

Även tidigare ordföranden Mikael Jansson tog avstånd från beslutet i en egen reservation. Han tycker att det är fel att kapa banden med SDU.