HO: många utestängs från nätet

Handikappombudsmannen, HO, lämnar i dag sin årsrapport till regeringen, där man bland annat kräver att plan- och bygglagen ska göras tydligare för att säkra handikappades tillgång till olika byggnader. Men HO tar också upp en annan typ av tillgänglighet, nämligen den till information på internet.
Handikappombudsmannen Lars Lööw konstaterar i sin årsrapport att många människor idag är utestängda från internet. Få kommuner och landsting handikappanpassar sina hemsidor och HO ger till exempel samtliga riksdagspartiers hemsidor underkänt. Lars Lööw är besviken över att den nya tekniken inte används på ett bättre sätt. Över hälften av de anmälningar som kom in till HO förra året rör brist på tillgänglighet. Det handlar om allt från information, till kommunikationer och yttre miljöer. Den övervägande delen rör yttre miljöer, flera fall har handlat om skolor. Och efter att i flera år ha tvingats konstatera att nya byggnader inte följer plan- och bygglagen vill nu Lars Lööw att lagen görs tydligare. Han vill också att kraven på byggherren, den som i slutänden har ansvaret för byggnaden, skärps.