Uppeldade sopor kan bli farligt avfall

4:29 min

Sopor som eldas i sopförbränningsanläggningsom i Västerås kan göra ofarliga sopor till farligt avfall. Det menar Torleif Bramryd, miljöstrategiprofessor vid Lunds Universitet.

När soporna bränns och blir till aska måste askan som blir kvar tas om hand. Flygaskan som uppstår när avfall bränns klassas inom EU för "farligt avfall" och det är få anläggningar i Sverige som kan ta hand om askan. I vissa fall exporteras resterna till Norge.

Miljöstrategiprofessor Torleif Bramryd menar ett det finns bättre sätt där både näring och energi kan utnyttjas ur avfallet utan att producera den giftiga askan.

– En reaktor som man bygger i en deponi har högt ställda krav där lakvattnet samlas upp som kan bevattna en energiskog som i sin tur kan bli flis som kan användas som bränsle, säger Torleif Bramryd. 

I praktiken bränns fossila material samtidigt som Sverige har en strävan att bli fossilfritt. Att fler och fler väljer att bygga anläggningar av samma typ som sopförbränningsanläggning i Västerås rimmar illa med Sveriges mål, menar Torleif Bramryd. En reaktor i en deponi är ett alternativ menar professorn. 

– Fördelen är att bara den delen av avfallet som har ett icke fossilt ursprung deltar i själva biogasprocessen. Resterna lämnas för en långtidsackumulering, säger Torleif Bramryd, miljöstrategiforskare vid Lunds universitet.