BORÅS

Osäkert kring nyttan av Götalandsbanan för Borås

1:02 min

Fortfarande återstår flera frågetecken kring hur Götalandsbanan påverkar Borås. Det stod klart i dag när kommunen presenterade underlaget som ligger till grund i förhandlingarna med staten.

Följetongen kring Götalandsbanan fortsätter. Innan några beslut kring finansiering, bansträckning och byggdatum kan tas måste kommuner och staten förhandla fram en plan.

I dag presenterade de politiska representanterna i Borås fram det underlag och den så kallade nyttoanalys som statens Sverigeförhandlare krävt in av samtliga berörda kommuner på hur ett eventuellt snabbtåg mellan Göteborg och Borås påverkar staden.

Men än återstår flera frågetecken. Kommunalrådet och Socialdemokraten Ulf Olsson menar det är näst intill omöjligt att i konkreta siffror uppskatta hur Borås eventuellt påverkas inom till exempel bostäder, arbetstillfällen och befolkningsökning 20 år fram i tiden.

– Det är svårt att från vår sida exakt säga hur mycket det kommer att påverka bostadsbebyggelser eller pendling mer än att det kommer bli positivt, säger han till P4 Sjuhärad. Det gör det svårt att komma in med konkreta uppgifter inför en förhandling.

Förutom de oklara framtidsprognoserna präglas underlaget också av svårigheten av att varken bansträckningen eller placeringen på en eventuell centralstation är fastställda. Nyttoanalysen som bland annat också berör miljö, restid och intressentfrågor är tänkt att ligga som grund inför den framtida förhandling med staten som kommer att äga rum mellan 2016 och 2017. Och i slutändan handlar allt om hur finansieringen ska fördelas.

– Vår utgångspunkt är att infrastruktur är en statlig angelägenhet, säger Ulf Olsson. Även om vi i något avseende ska vara med och medfinansiera så är det staten som måste ta huvudansvaret.