PFAS-ämnen kartlagda i Uppsalas dricksvatten

1:12 min

En studie från livsmedelsverket bekräftar nu att mödrar som bott i områden i Uppsala där dricksvattnet varit förorenat, har dubbelt så höga halter i blodet av s k PFAS-ämnen än mödrar som inte bott i dessa områden.

Det var 2012 som det först upptäcktes att en del förstagångsmödrar i Uppsala som man tog blodprover på visade sig ha förhöjda halter av de miljögifter som kallas PFAS, alltså perfluorerade ämnen som använts i bl a brandskum och i rengöringsmedel som fönsterputs och golvpolish. Så småningom kunde man spåra att mödrarna fått i sig PFAS-ämnena via Uppsalas dricksvatten, dit de kan ha kommit åtminstone delvis från brandskum som använts på Ärna flygfält.

När livsmedelsverket nu är klart med en kartläggning av PFAS-fynden så bekräftas de samband som man såg för tre år sen. Det visar sig att ett par av de undersökta ämnena förekommer i dubbelt så höga halter i blodet hos mödrar som bott i områden med förorenat vatten, än hos mödrar som inte bott i sådana områden. Dricksvattnet i en del av brunnarna i Uppsala har varit förorenat i minst 15 år, visar kartläggningen, men livsmedelsverket betonar att de uppmätta halterna i blodet ändå är relativt låga.

Sen några månader tillbaka renas Uppsalavattnet med hjälp av klorfilter som eliminerar PFAS-ämnena ur dricksvattnet.