Deponier kan dölja gamla miljösynder

1:10 min

Länsstyrelsen har inventerat 27 gamla deponier i Falkenbergs kommun. 

Kommunen anser att fem av deponierna är viktigare än de andra att börja arbeta med, eftersom det kan finnas risker för människors hälsa och för miljön.

En av de 27 nedlagda deponierna ligger i riskklass 1 och det är Vinbergs avfallsanläggning. Riskklass 1 innebär mycket stora risker för oönskade effekter på människors hälsa och miljö. Riskklass 2 innebär stor risk och i den gruppen finns 14 deponier.

Vid de deponier som har fått en hög riskklass behöver kommunen göra fler undersökningar och där kan det också krävas åtgärder för att skydda miljön. Detta enligt Per-Ola Svensson, biträdande miljö- och hälsoskyddschef i Falkenbergs kommun.

– När det gäller deponier så försöker man ofta begränsa läckaget - vatten som kan strömma igenom en deponi. En åtgärd är att se till att få ett tätskikt över den, så att inte regnvatten kan tränga ner och ta med sig föroreningar, säger han.

Det finns risk för att föroreningar kan gå ner i grundvatten eller ut i ytvatten.

Är det här något som Falkenbergsborna behöver vara oroliga för?

Det kan vi inte säga än, eftersom vi inte har tagit några ytterligare prover. När det finns en riskklass 1 måste man gå vidare och titta på vilka föroreningar som kan finnas mer exakt och så får man göra de här undersökningarna, säger Per-Ola Svensson.

På Vinbergs avfallsanläggning finns bland annat latrin-, hushålls-, byggnads- och industriavfall från 1950-1970-talen.

Nu ska en riskvärdering av deponierna göras. De anläggningar som klassats högt och de som ligger nära bostäder och vatten ska prioriteras, det meddelar Falkenbergs kommun i ett pressmeddelande.