Fler varsel väntas från Ericsson

I nästa vecka kommer resten av varslen på telekomföretaget Ericsson. Och den här gången är det merparten av de som varslas tjänstemän, erfar Ekot.
Hittills i år har Ericsson varslat eller sagt upp knappt 2 000 anställda i Sverige. Häromdagen fick fabrikerna i Gävle, Katrineholm, Nynäshamn och Kista utanför Stockholm besked. 840 fast anställda och några hundra inhyrda och vikarier kommer att få gå de närmaste månaderna. Flest går i Stockholm och Göteborg I nästa vecka kommer omkring 3 000 troligen att varslas. Ericsson har bråttom att hinna med att lägga varslen före sommaren, enligt källor till Ekot. Det är också troligt att de verksamheter som nu beläggs med varsel sysslar med utveckling av teknik som Ericsson inte längre vill satsa på. Flest får gå i Stockholm och Göteborg. Det är de städer där Ericsson har flest anställda, men ett flertal andra orter kommer också att drabbas. Ericsson i Göteborg har sluppit betydligt lindrigare undan än till exempel Stockholmsområdet när Ericsson sparat. Vid förra årets stora varsel var det bara ett fåtal som fick sluta på Ericsson i Göteborg. Men den här gången är det annorlunda; ett internt mejl från ledningen visar tydligt att även Göteborg kommer att få skära ned den här gången. ''Arbetet med att identifiera övertalighet har nu inletts. Varje affärsområde och verksamhet skall genomlysas. I dagsläget ser vi dock ingen övertalighet inom försvarsverksamheten.'' Inte lika förmånliga villkor En del av de Ericssonanställda i Göteborg sitter därmed ganska säkert, medan andra som jobbar med till exmpel radiolänk-teknik för överföring av data i luften, löper större risk att bli varslade. Den här gången kommer det, enligt Ekots källor, inte att bli tal lika förmånliga uppsägningsvillkor, som när Ericsson för ett år sen lade stora varsel. Då fick de som sades upp 12 månaders lön och omskolning eller utbildning. Sedan dess har Ericsson ändrat villkoren för de som sagts upp. Nu handlar det istället om dubbel uppsägningstid, som i vanliga fall är på mellan 3 och 6 månader. De som arbetat länge på Ericsson kan dock få ut 18 månaders avgångsvederlag.