Hårdnande professorstrid

Chanserna för Uppsalaprofessorn Kristian Gerner att få den omdebatterade professorstjänsten i Lund ser ut att ha ökat efter att tre av dom övriga sökande avsagt sig sina kandidaturer.
De tre sällar sig därmed till en rad höga akademiker i landet som protesterar mot att Gerner åsidosatts av lärarförslagsnämnden trots att han förordades till tjänsten av dom utsedda sakkunniga i ärendet. Inom kort ska rektorn för Lunds universitet Boel Flodgren fatta beslut i den heta frågan om professorstillsättningen vid historiska institutionen. Ska hon gå efter de sakkunniga som förordade Kristian Gerner för hans vetenskapliga och pedagogiska meriter? Eller ska hon gå efter lärarförslagsnämnden, där representanter för lärare och studenter sitter, som anser att Gerner inte är tillräckligt intresserad av könsperspektiv i forskning och undervisning? Klart står i alla fall att lärarförslagsnämndens ställningstagande väckt mycket starka protester inom den svenska universitetsvärlden. Kristian Gerner själv, som för närvarande är professor i Östeuropastudier i Uppsala, säger till Upplandsnytt att han är tacksam för stödet. På sistone har han fått så många telefonsamtal och andra kontakter att forskningen blivit lidande. Politisering Kristian Gerner menar att lärarförslagsnämnden har politiserat tillsättningsärendet, och om rektorn skulle gå på lärarförslagsnämndens linje så skulle det vara ett förödande beslut för hela universitetsvärlden. - Då kan man övergå till politiska utnämningar av både professurer och andra lärare vid universitetet. Om sådant här slår igenom, kommer det att bli en tystnad som breder ut sig. Tänk om människor som vill ägna sig åt forskning och undervisning får för sig att det gäller att ha ''rätt'' åsikt för att få en tjänst...