Biblioteken i grannkommunerna Botkyrka och Salem har olika utmaningar

1:21 min

Bland Stockholms kranskommuner är det några få, som till exempel Salem, som vittnar om en ökning. Bibliotekschefen Iréne Kulneff i Salem tror att fler besökare i alla åldrar skulle underlätta.

– Många älskar bibliotek, men det är inte alltid så många som använder dem. Man kanske är där när man har småbarn, är barn själv eller pensionär. Om fler rör sig på offentliga platser blir det lugnare.

Iréne Kulneff betonar att Salem inte har några stora problem, ökningen består mer av grupper av unga som inte följer datorregler och som inte lyssnar på tillsägelser. Och det får konsekvenser för arbetsmiljön.

– Man blir väldigt trött. Man kan känna sig rädd. Det är inte det man vill jobba på bibliotek för att gå runt och känna sig rädd.

I Botkyrka har både det allmänna stöket och de riktigt allvarliga händelserna minskat efter ett förebyggande arbete både i biblioteket och resten av kommunen. Bibliotekschefen Anja Dahlstedt låter lite matt när hon konstaterar att stökdebatten har funnits sedan 70-talet och knappast är ny.
Det är också naivt att tro att biblioteket är en ö, menar hon.

– Vi är ett samhälle med ökande klyftor. Vi har en ökande trångboddhet och en stor social utsatthet på vissa håll. Det får så klart utslag på biblioteken som är en öppen och kravlös miljö.