Lång kö till friskolor

Det är allt fler som vill gå på friskolor i Uppsala. De flesta av Uppsalas tio grundfriskolor har kö till sina platser. Störst tryck har Katarinaskolan med 2 000 unga på väntelista.
200 elever går på Katarinaskolan i Uppsala - lika många till vill börja till hösten och totalt står 2 000 unga på vänteslistan. Lång kö har också Gluntens Montessoriskola med 350 i kö och Margaretaskolan i Knivsta där 150 barn vill komma in. På de andra skolorna är det fullt i vissa klasser medan andra kan ta emot några fler. Katarinaskolans rektor Ann-Charlotte Missgeld säger att många vill dit för att skolan är liten: - Föräldrarna tänker att risken är mycket mindre att barnen ska försvinna och bli anonyma hos oss. Bättre studieresultat är också viktigt men inte viktigast. En ny doktorsavhandling vid Lärarhögskolan i Malmö visar att många föräldrar som väljer friskolor är besvikna på den kommunala skolan. Stora, stökiga klasser och mobbning är vanliga skäl till att man vill byta skola. För de som redan från början satt sitt barn i friskola handlar det mest om att man vill ha en speciell pedagogik. I Uppsala var det förra året åtta procent av grundskoleeleverna som gick i friskolor, en siffra som kommer att öka eftersom flera friskolor nu bygger på med högre årskurser.