Finspång

Kommunen kan köpa glasbruksfastighet

1:19 min

Finspångs kommun kan komma att köpa Reijmyre glasbruks fastighet. Orsaken är att den köpare som konkursförvaltaren hittat bara vill driva verksamheten, inte äga fastigheten, som har stora miljösaneringsbehov.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) är positiv till ett köp.

– Ja, för jag är negativ till vad som händer om vi inte gör det. Vi har i så fall ett område som inte kommer att förvärvas av någon annan. Det finns ingen som vill ta på sig miljösaneringskostnaderna och vi får ett område som kommunfullmäktige har utsett till ett destinationsmål och satsat mycket pengar i, som inte heller kommer att kunna drivas vidare. De konsekvenserna vill vi inte ha.

Oppositionens Inge Jacobsson (M) är enig med Anders Hjärnbro om att kommunen ska vara med och ta ansvar för saneringen. Däremot är han kritisk till ett köp av fastigheten.

Enligt Jacobsson är det ekonomiska läget tufft. Han säger också att kommunen redan idag har eftersatta fastigheter med renoveringsbehov. 

Anders Härnbro menar dock att kommunen har råd.

– Jag ser att vi skulle klara av det, annars skulle vi inte kunna gå fram med det. Och för en kommersiell aktör gäller ju kommersiell hyra och avgifter och det är så vi ska finansiera det.