Förorenad mark i Visby försvårar villaförsäljning

1:59 min

För ett år sen blev det känt att en fastighet utanför Norderport i Visby var förorenad av flera giftiga ämnen. Nu efterlyser ägaren till en villa i samma område mer vägledning från regionen för att sälja sitt hus.

Fastighetsägaren Berndt Heikel tycker inte att han har fått tillräcklig vägledning från region Gotland för att kunna gå vidare med försäljningen av sitt hus, eftersom det är oklart om tomten är förorenad.

- Om vi ska sälja vår fastighet vill vi för egen del och för köparnas del att det att det finns klara fakta. Att man inte behöver vara orolig i onödan.

Region Gotland driver projektet som kartlägger föroreningarna i kvarteret Sillen. Innan månaden är slut räknar projektledaren Anders Nyberg med att de vet mer om vilka föroreningar som finns där och vilka tomter som är drabbade, och de vill framför allt veta det för att avgöra om det är hälsofarligt att bo där.

- Rapporten kommer att ge svar om man har förorenad mark eller inte. Den kommer inte ge svar på hur det går till vid en försäljning. Det är inte syftet med rapporten, utan att ge en samlad bedömning av hälsoriskerna, säger Anders Nyberg.

Men Berndt Heikel tycker att regionens utredningar än så länge inte visat om de kan gå vidare och sälja, eller om de måste sanera först. Därför har han anlitat egna konsulter som analyserar och utreder föroreningarna på deras villatomt.

- Uppgifterna vi fick verkade så pass oklara, att det var bättre att sätta igång en egen undersökning för att få fakta som kan ligga till grund för analys och åtgärdsförslag, säger Berndt Heikel.

Nu under september blir region Gotlands utredning klar. Inom ett par veckor räknar även fastighetsägaren Berndt Heikel med att den konsult han anlitat kommer att vara klar med sin utredning.

Efter klockan 8 kommenterar en mäklare fallet i Morgon i P4 Gotland. Hur stor chansen är att få ekonomiskt stöd till en eventuell sanering, svarar länsstyrelsens Mattias Vejlens på i eftermiddag.