Satsning på att få unga i jobb fick lyckat resultat

0:55 min

Projektet You har gått så bra att Västerås stad och arbetsförmedlingen vill fortsätta projektet i någon form även i framtiden.

You står för yrkesorientering för unga - och går ut på att uppmärksamma ungdomar på vilka jobb som faktiskt finns och hur man ska få dem.

Projektet har gått så bra att Västerås stad och arbetsförmedlingen vill fortsätta projektet, i någon form, även fast projektet egentligen löper ut i december.

– Det här är andra omgången vi gör det här projektet, och utifrån den första vi startade redan 2009, och det var i kölvattnet av den lågkonjunktur vi hade då. Då vände vi på kuttingen, tillsammans med "Jobba Västerås", och tänkte: vad är det arbetsmarknaden behöver? säger Ylva Vretås som är arbetsmarknadsstrateg på Västerås stad.

I projektet har man velat rusta ungdomar för den arbetsmarknad som väntar. Man hade en litet uppehåll under ett tag, där man utvärderade och skapade det nya You, You.2.  

– Nu gör vi det mycket närmare arbetsförmedlingen, och det innebär att av de 228 ungdomar som gick in i projektet i maj 2013 när det startade, så är det 198 stycken som gått ut till arbete eller studier, säger Ylva Vretås.