Kommunen synar karteller

Göteborgs kommun ska nu granska om otillåtet prissamarbete, så kallade karteller, drabbat kommunen. Bland annat finns misstankar om att vägbyggen blivit onödigt dyra på grund av en asfaltskartell.
Att Vägverket i Västra Sverige är indraget bekräftar Vägverket i en egen utredning och nu gör kommunen en granskning. Risken är uppenbar att stora vägprojekt i Göteborg blivit onödigt dyra på grund av konkurrenternas prissamarbete. När det avslöjades i höstas sjönk asfaltpriserna med 10-12 procent i Västsverige, säger nu Vägverkets egen utredning. Men Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö vill inte avslöja några detaljer: - Konkurrensverket har sekretessbelagt uppgifter om vilka kommuner som drabbats och hur, säger han till Västekot. Konkurrensverkets utredning blir klar i höst, men på Vägverket har fem mellanchefer redan fått lämna sina befattningar. Byggherren NCC har också erkänt inblandning i karteller. Samtliga partier i Göteborg är överens om att stadskansliet ska granska om Göteborgs drabbats och upphandlingsrutinerna ska också ses över. Avslöjandena om otillåtet prissamarbete i byggbranschen gör att det nu väcks tankar i kommunledningen om ett kommunalt byggbolag.