Sverige ställer sig bakom EU:s utsläppslinje

1:38 min

EU:s miljöministrar träffas i Bryssel i dag för att prata ihop sig inför FN:s klimatmöte i Paris om ett par månader. EU:s linje kommer att vara en minskning av utsläppen med 40 procent de närmaste 15 åren.

Sverige har tidigare krävt kraftfullare åtgärder men nu ställer man sig bakom EU:s linje.

– EU:s mål till 2030 är ju minst minus 40 procent. Det är internationellt sett en ambitiös inriktning. Men sett utifrån vetenskapen kommer EU, precis som andra länder, att behöva öka sitt klimatarbete framöver. Det vet vi, säger Sveriges miljöminister Åsa Romson.

I regeringsförklaringen i tisdags så sa statsminister Stefan Löfven att det krävs mer än 40 procent. Varför går ändå Sverige med på en sådan här position om 40 procent?

– När vi jobbar tillsammans i EU är det oerhört viktigt att vi försöker säkerställa att vi får så många länder bakom en så tuff och tydlig position som möjligt. Där har Sverige varit en pådrivande part.

– Tillsammans med ett litet antal andra länder har man också antagit mycket mer ambitiösa agendor. I Sverige har vi ett mål om minus 40 procent redan till 2020. Det är också viktigt att Sverige får med sig hela EU:s kraft i de internationella förhandlingarna så att vi kan få ett globalt avtal, säger Åsa Romson.

Enligt regeringsförklaringen från i tisdags måste utsläppen av växthusgaser halveras fram till 2050.

Ändå stödjer Sverige EU:s gemensamma linje inför Parismötet om 40 procents utsläppsminskningar - om än 2030. Ändå en lägre siffra.

Enligt Romson kan inte Sverige driva en egen linje inför klimatmötet Paris. Samtidigt finns det en del länder som tidigare sagt att 40 procentiga utsläppsminskningar redan är för mycket när EU-länderna ska försöka komma överens.