Förhoppning om positiv framtid för elever på SV Kulturcollage

9:28 min

Åtta elever går nu in på sitt sista år på Studieförbundet Vuxenskolans Kulturcollage i Örebro, en utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Förhoppningen är att kunna hitta meningsfull sysselsättning efter utbildningen.

– Den behövs även i framtiden för att ge stöd och så man har en chans att komma ut på praktik och i arbetslivet, säger Josefin Larsson, elev på SV Kulturcollage.

– Det finns inte så många alternativ för den här gruppen efter gymnasiesärskolan, säger Maria Östby, projektledare för SV Kulturcolage. Kommer man från gymnasiesärskolan så finns daglig verksamhet, några kurser på särvux och några folkhögskolor runt om i landet men det är väldigt begränsat, fortsätter hon.