Ericsson varslar i Göteborg

Telekomföretaget Ericsson varslar 3 000 anställda, varav de flesta tjänstemän, före semestrarna i sommar.
De som är aktuella för uppsägning denna gång är främst tekniker inom utvecklingsområden som Ericsson inte längre vill satsa på, till exempel radiolänktekniken. I Göteborg, som klarade sig relativt lindrigt undan vid fjolårets omfattande uppsägningar, är försvarsområdet undantaget från varslen. Oron är nu stor om vad som kommer att hända på Ericssons verksamheter i Göteborg. Från ledningen är tystnaden just nu kompakt, anledningen är att man nu under förmiddagen suttit i möte. Flera personer Västekot talat med säger att det troligtvis handlar om hur man skall gå vidare för att hindra spekulationer, om vilka jobb som skall bort och hur man bäst skall kunna ge de anställda en korrekt information, för att förhinda ryktesspridningar. Thomas Salomonsson på CF, Civilingejörsförbundet säger till Västekot att ledningen i nuläget snabbt måste komma ut med information till dom anställda för att inte tappa sin trovärdighet. Och Ulf Hendling på facklubben SIF i Gårda hoppas att lednignen inte bara nu sparkar folk utan att ha man har en affärsstrategi, alltså en plan på vad man i framtiden skall göra med den verksamhet som man planerar att skära i.