Allt fler har sjukvårdsförsäkring

2:10 min

De senaste fem åren har antalet personer med en privat eller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring ökat med 50 procent. Antalet personer med en sådan, som blir en slags genväg till sjukvården, är nu över 618 000 enligt nya siffror från försäkringsbranschen.

Carina Hållberg är en av dem som är nöjd med sin sjukvårdsförsäkring.

– Ja, jag ska använda den i dag. Jag har varit på magnetröntgen och ska snart träffa läkaren för att se utlåtandet.

Vad tycker du om sjukvårdsförsäkringar?

– Den är väldigt bra, det fungerar utmärkt och man får hjälp väldigt fort. säger Carina Hållberg.

Det handlar alltså om att få snabbare tillgång till vård. Med den här typ av försäkring kan man få specialistvård inom några dagar och en operation inom ett par veckor.

Enligt Kristina Ström Olsson, ekonom på branschorganisationen Svensk Försäkring, har i dag drygt tio procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige en sjukvårdsförsäkring. Och den siffran ökar hela tiden. Under de senaste 15 åren har antalet ökat från 100 000 till 600 000.

– Bara den senaste femårsperioden är ökningen över 50 procent, säger Kristina Ström Olsson.

– Vi kan också se att det är en breddning av typer av branscher, inte bara privata företag utan även andra delar såsom lärare, gruvindustrin, även vissa kommuner har tecknat försäkringar för sina anställda.

Det som tidigare främst var en förmån för ett fåtal personer inom företagsledningen är nu något fler och fler företag erbjuder alla anställda. Även många fackförbund och branschorganisationer erbjuder den här försäkringen till medlemmarna.

Sjukvårdsförsäkringar är sedan länge en kontroversiell fråga. Anders Anell, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, tror att den här utvecklingen kommer att fortsätta. Och därmed även den etiska debatten.

– Rent politiskt är detta en utmaning, det blir en debatt kring jämlikhet och den har inte bara med köer och väntetider att göra. Det är det som har drivit den här marknaden fram till i dag. Men även om man löser problemen med offentlig vård, så kommer växande krav och ökande inkomstskillnader i befolkningen innebära att debatten, om man ska kunna köpa sig extra fördelar eller inte, har kommit för att stanna.