Protester mot skolbesparingar

Det var stor uppslutning utanför komunfullmäktigemötet i Sala igår kväll. Ett par hundra personer visade sitt missnöje med de hårda sparkrav som kan leda till att 60 tjänster försvinner från skolorna i Sala. Fullmäktigemötet inleddes med allmänhetens frågestund, som var mycket välbesökt.
Kommunalrådet Tommy Johansson (s) tog upp en rad faktorer till varför skolförvaltningen har ett underskott för 2001 på dryga 18 miljoner och varför sparkraven kommer forsätta även det här och nästa år. Det beror bland annat på förbättringar som gjorts i skolan utan att mer pengar kommit till och det faktum att många barnfamiljer har flyttat till områden där den befintliga barnomsorgen inte varit beredd på de nya kraven. Dessutom tog Tommy Johansson upp lärarnas löneökningar som ytterligare en kostnadsökning. Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Bengt Jansson (s), säger till P4 Västmanland att han har förståelse för missnöjet, men att det är svårt att veta än så länge hur besparingarna kommer slå. Idag ska skolbesparingarna diskuteras på barn- och utbildningsnämndens öppna möte på skolkansliet.