Utbildning för arbetslösa fungerar inte

1:57 min

Effekten av arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa har blivit sämre. Men i stället för mindre arbetsmarknadsutbildning kräver LO nu mer och omgjord utbildning.

2005 ökade jobbchanserna med 17 procent för den som gått en arbetsmarknadsutbildning. Men 2012 var effekten nere på noll och 2013 var den negativ, enligt Arbetsförmedlingen.

– Sannolikheten att få ett jobb efter en arbetsmarknadsutbildning är till och med lägre än om man inte har gått en arbetsmarknadsutbildning. Det är ett bevis på att innehållet inte är vad det ska vara, säger Emil Johansson som är utredare på LO.

Det är omkring 30 000 personer som får en arbetsmarknadsutbildning i dag. Facken i LO vill att fler än så ska kunna få en utbildning finansierad genom Arbetsförmedlingen och att systemen ska breddas.

Kurserna ska kunna vara längre än sex månader, så som det är nu, och även utbildning inom det reguljära utbildningssystemet som yrkesvux, yrkeshögskola och högskola ska kunna ingå och ge rätt till aktivitetsstöd.

– Det vi föreslår handlar om att göra det här snabbare och mer jämlikt. Det handlar om studiefinansieringen. Är du arbetslös ska du kunna få en utbildning finansierad via arbetsförmedlingen i stället för att behöva ta ett lån för att finansiera din omställning, säger Emil Johansson.

Ett utbyggt system skulle också kosta mer men LO har inte räknat på kostnaderna.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill också förändra arbetsmarknadsutbildningen. Karin Ekenger som jobbar med arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv efterfrågar ett mer individanpassat system.

– Arbetsförmedlingen har ju redan i dag många uppdrag som man har svårt att klara. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att ta klivet 25 år tillbaka i tiden och låta Arbetsförmedlingen sköta arbetsmarknadsutbildningen i egen regi. Vi vill i stället se arbetsmarknadsutbildning i form av ett pengsystem där individen har större möjligheter att välja utbildningar, säger hon.