Minskat intresse för praktisk naturforskning

1:57 min

Studier av djur och växter i deras naturliga omgivning är ett forskningsområde i kris. Fätarbete får stå tillbaka för bioteknologi och ekologisk modellering, menar forskare i fält.

Kunskaperna i hur man klassificerar och studerar växter och djur är på snabb tillbakagång, anser amerikanska ekologer och doktorander på fältet.

I Perus största nationalpark Manú arbetar växtbiologen Patricia Alvarez-Loyaza, som vittnar om hur det blivit allt svårare att få pengar för fältarbete i Amazonas.

– Forskningspengarna går idag till bioteknologi eller ekologisk modellering. Fältarbete däremot, alltså att vara ute i naturen och studera växter och djur, är dött som forskningsområde, säger Patricia Alvarez-Loyaza

Hon har forskat i regnskogar över hela världen i 20 år. Hon får stöd i statistik som amerikanska ekologer presenterade förra året, och som visar att antalet doktorander inriktade på att studera djur och växter i fältmiljö nästan halverats under en trettioårsperiod. Samtidigt som biofysiker och molekylärbiologer blir allt fler.

Samma sak sker inom utbildningen. I USA kan man idag ta en biologiexamen utan att ha gått en enda kurs i hur man identifierar, klassificerar och observerar växter och djur. Med andra ord har fältforskaren i kakibyxor med förstoringsglas i handen förvandlats till en person i vit labbrock med en dator som arbetsredskap.

– Det minskande intresset är ett problem, anser Patricia Alvarez-Loyaza där vi står ute i regnskogen i Peru.

Hon förklarar att grupper som lavar, mossa, svampar, bakterier och insekter är ytterst känsliga för förändringar. Därför kan de hjälpa oss förstå hur ett varmare klimat påverkar skogen. Men fortfarande är kunskapsluckorna mycket stora.

–  Till och med på en välutforskad plats som Manú hittar vi nya växtarter. Just nu samlar jag tre nya växter som vi inte ens vet artfamiljen på.