Ändrade regler för anhörigvård

Hultsfreds kommun ändrar sina riktlinjer för hur anhöriga anställs som vårdare inom omsorgen. Detta sedan kommunen fått allvarlig kritik från Länsstyrelsen i ett enskilt ärende.
Kommunen har haft som princip att bara låta anhöriga vara anställda hälften av den tid en vårdtagare har fått rätt till omsorg, resten av tiden skulle hemtjänsten gå in, oavsett vad vårdtagaren ville. Riktlinjerna är nu ändrade, halveringen är borta och istället utgår man alltid från den enskildes behov i varje enskilt fall, det säger Bengt Nilsson, ordförande i socialnämnden, till P4 Kalmar.