Fornfynd

I Selånger i Sundsvall har det gjorts ett unikt fynd av en medeltida ugn. Ugnen användes någongång på 14- eller 1500 talet till att bränna tegel i och upptäckten är en smärre sensation eftersom det bara hittats tio liknande i Sverige tidigare.
Och också i Bjästamon i Örnsköldsvik har det gjorts unika fynd. Här har man i utgrävningsarbeten inför Bottniabanan hittat 9 välbevarade boplatsvallar från stenåldern. Det är det första stora fyndet av stenåldersboplats efter den mellannorrländska kusten och troligen låg det en mindre stenåldersby på platsen