Fortsatt nej till Nato trots samarbeten

1:26 min

Alltfler i opinionen är i dag för ett medlemskap i Nato och Alliansen håller på att enas i frågan. Men regeringen vill hålla sig utanför - trots ett allt tätare militärt samarbete med Nato och flera Natoländer.

Alliansfrihet är bästa vägen säger försvarsminister Peter Hultqvist i Ekots lördags-intervju i dag.

– Om stabiliteten är målet, om fred är målet, och om man utgår ifrån att den historia vi har betyder nånting, vilket jag tror att den gör. Och Sveriges positionering i vår del av Europa när det gäller att skapa en så stabilt läge som möjligt, så bedömer vi att alliansfriheten är den position som vi kan använda på bästa sätt för att markera en defensiv hållning.

Sverige är säkrare och mer stabilt om vi inte är medlem i Nato enligt försvarsministern. Men ändå vill han fördjupa det militära samarbetet både med försvarsalliansen Nato och direkt med Natolandet USA. Senast i måndags slöts dessutom ett bilateralt avtal om försvarssamarbete med Natolandet Polen.

Alla samarbeten gäller gemensamma övningar, försvarsmateriel och anpassning av militära system. Men de kan också ses som en förberedelse till att ta emot hjälp från Natohåll om krisen skulle komma

– Har man byggt relationer, övat tillsammans, gjort saker tillsammans, har informationsutbyte. Då har man en större möjlighet att se vad som kan vara den rätta modellen för olika länder i det läget. Och det skapar handlingsfrihet i dag att ha alla dessa samarbeten idag. Dessutom ökar vi vår militära förmåga.