Skåne/Sverige

Kommuner kartlägger sängplatser till nyanlända

1:50 min

Migrationsverket ber landets kommuner om hjälp med att kartlägga hur många sängplatser till nyanlända de kan ta fram med kort varsel. Första inventeringen har gjorts i Skåne.

Den senaste veckan har strax över 1 900 nyanlända registrerats hos Migrationsverket i Malmö, där ungefär hälften av alla som söker asyl i Sverige registreras. Det är lika många som under hela maj månad. Sedan dess har antalet ökat för varje månad. Hittills i september har över 3 000 nyanlända registrerats. Ankomstboendena i Malmö har strax över 600 sängplatser. I hela Skåne finns det knappt 800. 

– Just nu är vi inte oroliga. Vi har platser i våra boenden i dag. Detta vi gör nu, det är att vi vill ha en beredskapsplan ifall det kommer fler sökanden än vad vi har räknat med, säger Ingrid Arinell, pressinformatör på Migrationsverket. 

För att avlasta boendena i Malmö öppnar Migrationsverket nya boenden i Jönköping och i Örebro. Men man tar också hjälp av länsstyrelserna för att inventera hur många sängar som framförallt kommunerna kan få fram snabbt. Frågan gick först till Skåne, men Migrationsverket har bett alla landets länsstyrelser om hjälp. 

I Skåne räknar länsstyrelsen med att mellan 500 och 1 000 sängplatser går att få fram inom en till två dagar, och ännu fler om man kan få fram sängar att ställa in i till exempel tomma gymnastiksalar. 

– Jag trodde nog att det skulle finnas ganska mycket platser. Kommunerna har varit väldigt villiga och snabba att svara. Man får en känsla av att alla har en förmåga och en önskan att hjälpa till, säger Gert Jacobsson, som arbetar med beredskapsfrågor på länsstyrelsen i Skåne.