Marknadsföring av hela ön viktig

Ett markandsbolag, förutom föreningen, är en klart intressant fråga för Gotlands turistförening. Den frågan bör utredas snabbt. Det framgick när 70-talet medlemmar hade årsmöte på Suderbys herrgård i går.
Ordförande Göran De Geer framhöll föreningens viktiga roll att företräda den samlade turisnäringen på ön, svara för samordning och kompetens, verka för enighet i branchen och att verka gemensamt för att få hit folk till Gotland. De flesta kom överens om att ett marknadsföringsbolag är en bra idé, men någon grupp ansåg att ett sådant bolag är mer intressant för de stora aktörerna i föreningen och att Gotlandsturistförening ska vara stark för alla medlemmar