Ont om skolbarnomsorg

En majoritet av 10 till 12-åringarna i Sverige idag får klara sig helt själva efter skolan. Det visar en undersökning från Skolverket.
Kommunerna är skyldiga, sedan lagen kom till 1995, att se till att det finns skolbarnomsorg om det behövs, men det har hänt lite sen dess visar den nya studien från Skolverket. Bara 13 procent av 10 till 12-åringarna har idag plats på fritids eller i öppen fritidsverksamhet. En stor del av föräldarna till barnen som står utan organiserad tillsyn efter skolans slut uppger att det beror på de regler som gäller eller att det är för dyrt, men många skulle trots det vilja ha en plats i skolbarnomsorgen för sitt barn om det fanns.