Rådrummet kan bli ambullerande

Ordförande i fyra olika nämnder i Karlstad föreslår att Rådrummet ska få en ambullerande verksamhet en dag i veckan och bege sig ut till kransorterna Molkom, Skattkärr, Vålberg och Väse.
Karlstadsborna får genom Rådrummet hjälp och råd i de flesta frågor som rör kommunen och även råd i ekonomiska frågor, energisparåtgärder och allmän konsumentrådgivning. Med en ambullerande verksamhet skulle befolkningen på de fyra orterna en dag i månaden få samma möjligheter till rådgivning som i dag sker vid stora torget i Karlstad.