Mindre pengar för många

1:10 min

En stor majoritet av de svenska hushållen får mindre pengar att röra sig med nästa år, som en konsekvens av den budget som regeringen presenterar idag. Det medgav finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade regeringens budget.

– Genomför man flera skattehöjningar kommer det givetvis att påverka de disponibla inkomsterna, sa finansministern vid den pressträff hon höll under morgonen. 

Men Magdalena Andersson framhöll de satsningar regeringen gör som kommer att gynna löntagare, även om hon inte kunde precisera hur de kommer att slå.

– Samtidigt är det så att en del förbättringar vi gör, som det är svårt att räkna på, till exempel lärarlönerna. Lärarlönesatsning är ju svårt att lägga ut på dispinibel inkomst, eftersom man inte vet exakt vilka grupper det kommer att gå till, sa Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson bekräftar alltså att de föreslagna skattehöjningarna kommer att påverka den disponibla inkomsten för en majoritet av de svenska hushållen. Men någon exakt uträkning av hur det slår finns inte med i budgetförslaget, säger hon.

Enligt Magdalena Andersson kommer förslagen om skattehöjningar att dämpa utvecklingen av antalet arbetade timmar och minska arbetskraftutbudet.

– Skatteförändringar sker ju i huvudsak i grupper som har lite högre inkomster och som har fast förankring på arbetsmarknaden. Där kan det ju påverka antalet arbetade timmar, men det påverkar knappast arbetskraftsdeltagandet - om man har ett jobb eller inte.