Upprop för östlig järnvägsdragning

Över 600 företag och organisationer har skrivit på ett upprop för att den nya höghastighetsbanan ska få en östlig dragning.

Den nya järnvägen ska gå från Stockholm via Jönköping till Malmö, men hur den ska gå genom Småland är inte klart.

Ett nätverk har bildats som vill att banan dras så långt österut som möjligt, via Växjö och bland annat finns Regionförbundet i Kalmar län och flera av länets kommuner med där.

Det är deras upprop som över 600 företag och organisationer nu skrivit under.