Risker med gruvhål undersöks i Norberg

3:43 min

Norbergs kommun ska utreda vilka risker som finns med gamla gruvhål. Det finns en hel del gruvmiljöer, dagbrott och övergivna gamla gruvhål i Norberg, och kommunen ska ta reda på vilka risker som kan finnas både för människor och fastigheter.

Länsstyrelsen kommer att kopplas in i arbetet för att klargöra vem som har ansvar för vad, till exempel vilket skick stängslen runt gruvhålen är i.

Utredningen ska vara klar under det närmaste halvåret.

– Det gäller att förstå om de gamla gruvindustrierna innebär begränsningar, säger Staffan Mood, utvecklingsstrateg i Norbergs kommun.