Tyska läkare på Gotlandsbesök

Igår kväll anlände ett 20-tal tyska läkare och tandläkare till Gotland för att bekanta sig med ön under veckoslutet. Det är en blandning av tandläkare, läkare till primärvården och specialister till lasarettet. Förhoppningen är att de ska flytta till Gotland och lösa läkarbristen.
Läkarna har ett späckat program framför sig fram till söndag. De ska få bland annat få information om hälso- och sjukvården från sjukvårdsledningen. Och experter från Skatteförvaltning och Försäkringskassa ska berätta om hur det är att flytta till Sverige. Informationen varvas med besök på de olika verksamheterna inom sjukvården. Rekryteringen av tyska läkare görs för att spara pengar inom vården. Fast anställda läkare blir nämligen mycket billigare för kommunen än att anlita dyra hyrläkare. Besparingen beräknas till flera miljoner om året.