Örebro hjälper till att registrera asylsökande

1:26 min

Migrationsverket i Örebro har börjat hjälpa till att registrera nyanlända flyktingar. Det har fört med sig att arbetsbördan ökat, men personalen ställer upp och jobbar övertid.

– Till oss kommer oregistrerade personer som vill söka asyl, vi kvarterar in dem i ett boende i Karlskoga hotell, dagen därpå registrerar vi dem och tar upp asylansökningen och planerar utflytt till dagen efter, säger Shafic Auon är enhetschef på Migrationsverket.

Trycket har ökat på Migrationsverkets kontor i Örebro. I väntrummet väntar flyktingar, antingen på att få information, eller för att registreras.

Det beror på att resurserna för ankomstboendena i Göteborg och Malmö inte på långa vägar räcker till för att registrera alla nyanlända som kommer till landet.

– I Örebro och på några ställen till i landet hjälper vi till för att registrera alla nyanlända som kommer till landet. De bussas från Malmö eller Göterborg till Örebro, trycket är hårt i Malmö, säger Tolle Furegård som är Migrationsverkets beredskapsansvarige.

Det här har alltså inneburit extraarbete för personalen?

– Jo, men vi ser till Örebrokontoret ställer personalen upp och jobbar kvällar och helger, mycket övertid.

Har ni fått kallat in extra personal?

– Vi har väl idag i Örebro ett åttiotal medarbetare, det är bara några som tas i anspråk. Hjälps alla åt ska det inte betyda så enormt belastning. Just nu går vi runt på några personer som belastas väldigt hårt, men det kan vi inte göra hur länge som helst.