Visättraskolan lyckas bäst i Huddinge

1:40 min

När elever i årskurs sex började få betyg för tre år sedan fick Visättraskolans elever näst lägst meritpoäng i Huddinge. Sedan dess har man satsat på trygghet och nu ligger skolan över kommungenomsnittet.

– Man känner sig hemma. Man känner sig trygg. Man blir inte mobbad och slåss inte. Och sedan har man en bra lärare, svarar Mikael i klass 2B i Visättraskolan på frågan varför han gillar skolan.

För några år sen hade Visättraskolan ett ganska dåligt rykte. Både elever och föräldrar kände sig otrygga. Men det har ändrats. Bland annat har man delat upp rasterna så att alla barn inte är på skolgården samtidigt. Man har också börjat att fokusera på elevernas styrkor istället för svagheter.

Den ökade trivseln syns också i sexornas betyg. För två år sedan var deras meritvärde näst lägst i Huddinge. Eleverna som lämnade årskurs 6 på vårterminen 2013 hade i genomsnitt 167,9 i meritpoäng. De som lämnade i våras hade 225,8 - det är högre än snittet i kommunen. 

Därigenom är Visättraskolan den kommunala skola som har höjt sig mest, visar statistiken.

Satsningen har varit medveten, berättar rektorn Semira Vikström, som började jobba här för två år sedan.

– Vi ställde som mål inför det här läsåret att våra elever skulle lyckas nå de högre betygen. Och för oss handlar det mycket om att jobba med att eleverna ska känna att oavsett var man bor så ska man kunna lyckas nå högt, säger Semira Vikström.

Läraren Henrik Bartholdsson som har jobbat på Visättraskolan sedan mitten av 80-talet berättar vad han tror är det viktigaste:

– Om jag har misslyckas så misslyckas de. Om jag har lyckats så lyckas de. Lärare och elever är ett lag, säger Henrik Bartholdsson.

I klass 2B har eleverna just nu svenska. Hussein berättar varför han tycker det är viktigt att gå i skolan:

– Om du inte lär dig när du är liten så kan du inte förstå någonting i framtiden, säger han.