Naturskyddsföreningen: Företag bör ta mer ansvar över ridsportsprodukter

1:59 min

De svenska företag som producerar ridsportsprodukter i Indien borde ta större ansvar för den miljöpåverkan produktionen har. Det säger Johanna Sandahl som är ordförande för Naturskyddsföreningen.

Johanna Sandahl är förvånad över att de svenska företagen inte säger sig känna till miljöförstöringen som läderindustrin orsakar i Kanpur.

– Jag tycker nog att det är en väldigt föråldrad retorik, jag trodde att vi hade kommit längre än så. Alltså företagen ska se till att följa regler och jag tycker att man kan förvänta sig mer, säger hon.

P1-programmet Kaliber har granskat hur produktionen av ridsportsprylar förstör miljön och gör människor sjuka i den nordindiska staden Kanpur. Bland annat får bönderna kring staden sina fingrar förstörda av det giftiga vattnet, berättar Susmitha Sengupta på miljöorganisationen Center for Science and Environment.

Hon har undersökt föroreningarna i vattnet i Kanpur och berättar att nånting som kan liknas vid spetälska drabbar bönderna. De arbetar med händerna bland grödorna som bevattnats av det giftiga vattnet från garverierna. Mixen av kemikalier och tungmetaller gör att skinn och muskler fräts sönder.

Granngården är ett av de svenska företag som köper varor tillverkade i Kanpur. I deras uppförandekod står det att företaget arbetar löpande för att minimera direkt och indirekt miljöpåverkan.

Henrik Larsson är inköpschef på Granngården.

– Jag tänker att vi får tala med vår leverantör, om det är så. Det är helt fel om det är på det sättet, säger han.

Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen hoppas att företagen agerar nu, men det betyder inte att hon tycker att de behöver sluta köpa läder från Kanpur. Men det krävs åtgärder.

– Om man går in för att göra det mycket bättre, och ser till att ställa krav på och följa upp att farliga kemikalier fasas ut, att energikonsumtionen minskar, att vattenanvändningen minskar, att man ser till att det finns en bra rening av avloppsvattnet. Det krävs ett arbete och jag vet företag som gör detta så det är fullt möjligt, säger hon.