Äldreboende hotas av stängning

Arbetsmiljöverket hotar med att stänga äldreboendet Sjötången i Oxelösund om inte Kommunen omdelbart åtgärdar brister i arbetsmiljön där.
Det är framkomligheten i badrummen som behöver förbättras, så att personalen har tillräckligt med utrymme för att hjälpa de som vårdas på äldreboendet. Arbetsmiljöverket påpekar också att Oxelösunds kommun inte förbättrat arbetsmiljön trots att bristerna påpekats redan för ett och ett halvt år sen. På sjötångens äldreboende finns 49 vårdplatser.