Psykisk störning ifrågasatt

En rättspsykiatrisk undersökning har visat att den 42-årige Linköpingsbon som erkänt att han har dödat sin 4-årige son lider av en allvarlig psykisk störning som kan ge vård istället för fängelse. Men åklagaren Marianne Staaf ifrågasätter den rättspsykiatriska undersökningen.
Igår hölls rättegången mot den 42-årige Linköpingsbo som misstänks ha kvävt sin 4-årige son till döds i början av mars i år. Mannen har erkänt dråp men nekar till mord. En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen lider av en allvarlig psykisk störning och därmed kan han inte dömas till fängelsestraff utan endast till rättspsykiatrisk vård. Men åklagaren Marianne Staaf meddelade rätten att hon ifrågasätter den rättspsykiatriska undersökningen som gjorts och yrkade att Socialstyrelsens rättsliga råd ska pröva om undersökningens resultat är riktigt. Linköpings tingsrätt måste nu ta ställning till om man ska låta Socialstyrelsens rättsliga råd yttra sig över den rättspsykiatriska undersökningen. Om så blir fallet och rådet kommer fram till att mannen inte lider av en allvarlig psykisk störning måste rättegången göras om. Då kan mannen dömas till fängelse istället för vård. Mannens försvarare Thomas Wasteson anser däremot inte att det behövs något yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Han vill att hans klient ska dömas till rättspsykiatrisk vård för dråp. Åklagaren yrkade att 42-åringen ska dömas för mord.